Rowerem po powiecie otwockim czyli tydzień na działce (06-07.2020)

Piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza