Kalwaria Warmińska w Głotowie (07.2022)

Istny Krzyż Pański z tym zwiedzaniem Warmii